Verplaatsing korenmolen ‘De Grauwe Beer’

In 1984 werd molen 'De Grauwe Beer' afgebroken in het dorp Beesel, vervolgens werd deze opnieuw opgebouwd langs de maas. Doordat de Maas meerdere malen buiten zijn oevers is getreden stond de molen enkele keren onder water. Om schades te voorkomen is de molen ca. 60 meter landinwaarts verplaatst.

Allereerst werd in het voorjaar van 2014 een start gemaakt met de compleet nieuwe onderbouw waarop de molen zou moeten komen staan. Deze beschikt over alle benodigde voorzieningen t.b.v. het exploiteren van het bouwwerk. Op 9 september werd de molen daadwerkelijk verplaatst. Maart 2015 werd het project afgerond middels een feestelijk opening. Bij de bouw is getracht om oude bouwmethoden te combineren met nieuwe methode. Authentieke details in het gebouw zijn vooral terug te vinden in het interieur, foto's hiervan volgen op korte termijn.

Meer informatie over het project is te vinden op www.grauwebeer.nl

‹ Ga terug