Restauratie molen 'De Korenbloem' Mill

Molen 'De Korenbloem' is een beltkorenmolen gelegen aan de noordkant van Mill. Wegens gebrek aan middelen stond de molen er de laatste 25 jaar triest en vervallen bij. Naar aanleiding van het door de provincie Noord-Brabant ter beschikbaar gestelde bedrag is de kans aangegrepen de molen weer compleet maalvaardig te herstellen. Beijk B.V. verzorgde het gehele restauratieplan, en tevens werden alle benodigde stukken ten behoeve van de subsidieaanvraag door Beijk B.V. aangeleverd.

De omvangrijke restauratie bestond in hoofdlijnen uit de volgende werkzaamheden:

  • Restaureren van de door gebr. Pot gefabriceerde binnenroede.
  • Restaureren van de staart, dit is een gehalveerde Fransenroede.
  • Het staartwerk voorzien van lange en korte schoren.
  • Aanbrengen van een nieuwe ophekking, systeem oud-Hollands.
  • Completeren van de luizolder, met onder andere het vernieuwen van de draagbalk.
  • Het polymeer chemisch herstellen van diverse balkkoppen.
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het gaande werk zoals: het vervangen van de gang kammen in het spoorwiel, vervangen van de staven in het rondsel en de wieg en een omvangrijke restauratie van de luitafel.
  • De steenkuip inclusief toebehoren zoals: kaar, kaarbomen, meelring en schuddebak zijn gerestaureerd.
  • Restauratie metsel- en voegwerkzaamheden aan de romp en invaart.
  • Het schilderen van de gehele molen.
Wij wensen de eigenaar en tevens ook kersverse molenaar Ramon Ligthart een plezierige tijd met zijn gerestaureerde molen. Hij is tevens te volgen via deze Facebookpagina.
‹ Ga terug