"Luctor et Emergo" Rijkevoort

November 2015 werden met een telescoopkraan beide roeden van molen "Luctor et Emergo" gestreken, dit was de start van een uitvoerige restauratie. Draaien met de molen was al twee jaar niet meer mogelijk, de slechte conditie van met name de ophekking maakte het onverantwoord om nog met de molen te draaien. De restauratie nam iets minder dan 1 jaar in beslag en bestond voornamelijk uit de de volgende werkzaamheden:

  • Restauratie van de geklonken molenroede van de fa. Pot.
  • Vervangen van de gelaste Derckxs roede.
  • Restauratie van de geklonken spruit (voormalig Fransenroede).
  • Aanbrengen v.Bussel stroomlijn wieksysteem.
  • Polymeer chemisch herstel van balkkoppen op verschillende zolders.
  • Vervangen van de korte spruit.
  • Aanbrengen van diverse veiligheidsvoorzieningen.
  • restauratie van het rondsel.
  • Grote schilderbeurt.


‹ Ga terug