De Valk Montfoort

Algehele restauratie, bijvoorbeeld de completering van de maalgangen met drie koppels maalstenen en 1 koppel pelstenen.

http://www.molendevalk.nl

‹ Ga terug