Max Beijk - Jong Monumententalent 2017

Eind 2017 won Max Beijk de prijs 'Jong Monumententalent 2017'. Door drie verschillende personen uit de restauratiewereld werd hij aangemeld om in aanmerking te komen voor deze prijs. Onderstaande tekst is afkomstig van de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

"De prijs is ingesteld om jong talent in de monumentensector in de schijnwerpers te zetten en frisse ideeën en nieuwe energie met elkaar te delen. Het bevordert de verbinding van generaties in de erfgoedsector en genereert positieve aandacht voor cultureel erfgoed en jonge professionals. De prijs voor Jong MonumentenTalent is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

In totaal werden 16 talenten tussen de 21 en 32 jaar voorgedragen, uit alle hoeken van de erfgoedwereld. Van projectleider tot architect, van programmacoördinator tot restauratiespecialist, van marketeer tot maker van historische 3D-modellen.

Criteria:

  • De genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (9 november 2017).
  • De belangrijkste werkzaamheden van de genomineerde zijn monumenten gerelateerd.
  • De genomineerde geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed.

Jury:

De jury besaat uit de volgende leden, die –op persoonlijke titel– voor de Jong MonumentenTalentprijs 2017 zijn benoemd:

  • Susan Lammers (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en juryvoorzitter),
  • Thies Koggel (tuinmedewerker Landgoed de Wiersse en winnaar MonumentenTalent 2016),
  • Flip van de Burgt (voorzitter Vakgroep Restauratie),
  • Christian Ernsten (docent Reinwardt Academie en adviseur Mondriaan Fonds) en
  • Joks Janssen (hoogleraar ruimtelijke ordening en erfgoed Wageningen Universiteit)."

Op het 'Nationaal Monumentencongres' werd de winnaar als volgt bekend gemaakt:

Jurering:

De jury heeft de inzendingen beoordeeld en is daarbij tot de volgende bevindingen gekomen. De kandidaten vertegenwoordigen een mooie doorsnede van het monumentenveld en het vele talent dat in deze sector te vinden is. Uit de aanmeldingen blijkt de passie en energie die de jonge professionals typeren. Daarnaast toont het de waardering die ze ontvangen van degenen die de talenten hebben aangemeld: collega's, beroepsorganisaties, vakgenoten en vrijwilligers. De jury is van mening dat er veel talent zit bij de 16 kandidaten en constateert dat het niet eenvoudig was daaruit een selectie te maken. De jury heeft zich de vraag gesteld of een kandidaat in staat is gebleken om buiten het reguliere werk te vernieuwen en mensen en ideeën te verbinden. Toont de kandidaat ondernemerschap en weet hij of zij verbindingen te leggen buiten het erfgoedveld en mensen te inspireren? Deze eigenschappen waardeerde de jury in verschillende aanmeldingen. Daarnaast is het brengen van vernieuwing in de monumentensector een belangrijk criterium dat de jury heeft meegenomen bij haar keuze voor de drie genomineerden en uiteindelijke winnaar. De drie genomineerden tonen alle drie dat zij in staat zijn vernieuwende vaardigheden, producten en diensten te ontwikkelen voor een veranderende monumentensector. De jury was na weging van de criteria unaniem in de nominatie van de volgende drie talenten:

Winnaar:

Op jonge leeftijd gaf Max Beijk (inmiddels 27 jaar) al leiding aan een complexe restauratie van een molen. Inmiddels heeft hij tientallen projecten uitgevoerd en is zijn talent onmiskenbaar. Hij is een ondernemende en innovatieve speler in het traditionele ambacht van molenmaker. Hij heeft vak met de paplepel ingegoten gekregen, als zoon uit een molenmakersfamilie van drie generaties. De jury is dan ook positief dat hij een eigen weg kiest in het ambacht en zich een innovatieve molenmaker toont. Max werkt met nieuwe technieken, neemt grote uitdagende restauraties aan en heeft binnen zijn bedrijf een goede mix van ervaren molenmakers en jong talent. Hij maakt daarbij inhoudelijk gedurfde keuzes op het gebied van terughoudend restaureren die niet altijd voor de hand liggen in de molenwereld, en heeft deze keuzes uitstekend onderbouwd en uitgevoerd. Het molenambacht is een categorie met veel verschillende opdrachtgevers, waar gewerkt wordt binnen vrij strakke kaders en smalle marges. Toch heeft hij weten te vernieuwen, zowel qua technieken als aanpak en onderbouwt hij zijn keuzes met kleur- of bouwhistorisch onderzoek. Een krachtige combinatie. De jury ziet in hem een innovatief en gedurfd ambachtsman met het vermogen om binnen de molenbouwkunst buiten de gebaande paden te treden. Daarmee is hij bovendien in staat nu en in de komende decennia het ambacht echt verder te brengen. Vanwege het getoonde talent en onderscheidende vermogen is de jury unaniem van mening dat Max een waardige winnaar is van de Prijs Jong MonumentenTalent 2017!

Gepubliceerd op 30 November 2017

‹ Ga terug